Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Merverdiavgift

Moms er en generell skatt på omsetning av varer og tjenester. Moms (MVA) er også kjent som merverdiavgift og VAT (Value Added Tax). Moms utgjør et prosentvis påslag på prisen en selger krever for varen eller tjenesten.

I Norge er den alminnelige satsen på moms 25 %. For mer informasjon om moms, kontakt autorisert regnskapsfører Torolf Arntsen

Generelle regler om merverdiavgift

Moms betales av alle næringsdrivende som har en årlig omsetning over en minstegrense. Alle bedrifter som skal betale moms er registreringspliktige i merverdiavgiftsmantallet. Disse bedriftene skal beregne moms av sin omsetning (utgående avgift), men har rett til fradrag for momsen som er påløpt ved kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomheten (inngående avgift).

Momssatser i 2013

Retten til å fradragsføre inngående moms, gjør at avgiften ikke belastes de avgiftspliktige virksomhetene i omsetningskjeden. Moms er derfor i hovedsak en beskatning av endelig forbruk.

I Norge vedtas merverdiavgiften, på samme måte som de øvrige skattene til statskassen,
av Stortinget i medhold av Grunnlovens § 75 a. Dette skjer gjennom det årlige stortingsvedtaket om merverdiavgift. I vedtaket fastsettes satsene for merverdiavgiften hvert år.

Momsregistrering

Næringsdrivende og offentlig virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning
og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.
Det skal i utgangspunktet beregnes merverdiavgift ved omsetning av alle varer og tjenester. Dette betyr at enhver varepris får et påslag på aktuell % sats.

Merverdiavgift med alminnelig sats 25 %, skal beregnes dersom ingen av de andre satsene gjelder.
fritatt for merverdiavgift, eller . Dersom merverdiavgift i det hele tatt ikke skal beregnes, må det være på grunn av spesielle unntak.

Arbeid utført i Norge av utenlands firma
Moms-representasjon

Flere utenlandske firmaer tilbyr sine tjenester og utfører arbeid for norske kunder i Norge. De kommer med folk og utstyr, men har ikke fast forretningssted i Norge.

Når en slik leverandør - som ikke sender varer til Norge, men utfører arbeid i Norge, skal fakturere sine tjenester, skal dette gjøres gjennom en Norsk representant. Dette kan gjerne være en regnskapsfører eller advokat. Det utenlandske selskapet må registreres i Merverdiavgiftsregisteret gjennom den Norske representanten. Fakturaen kan sendes fra utenlands oppdragstaker, men være påført den norske representantens fulle navn, adresse, foretaks nr. og norsk bankkonto. Lov om Merverdiavgift § 2.1.1.

Norge har inngått avtaler med 15 land om innfordring av oppkrevd moms. Dersom den utenlandske leverandører kommer fra et land uten slik avtale, må den norske representanten holde tilbake innbetalt moms helt til momsen er innbetalt til Skatteetaten. Den norske representanten er i så fall ansvarlig for momsbetalingen.
Det skal betales norsk skatt av opparbeidet overskudd i Norge. Dette betyr at Representanten har bokføringsplikt for det utenlandske firmaet. Det skal sendes omsetningsoppgave på vanlig måte.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn